Zdravý Brod
Město Český Brod

Aktuality

Nařízení úsporných opatření při používání pitné vody

Z veřejného vodovodu Český Brod se od úterý 5. 6. 2018 20:00 hodin do pondělí 11. 6. 2018 10:00 hodin zakazuje:

  • napouštění bazénů, cisteren a akumulačních nádrží
  • zalévání
  • mytí vozidel
  • údržba (kropení, mytí) veřejných i soukromých ploch, komunikací a zeleně
  • jakékoliv ostatní zbytečné plýtvání vodou

Opatření se nařizuje vzhledem k ohlášenému přerušení dodávky pitné vody od společnosti VaK Nymburk, z důvodu provádění stavebních prací, kdy bude významně omezeno dostupné množství pitné vody dodávané ve veřejném vodovodu v Českém Brodě.

Zároveň Vás žádáme o maximální možné šetření s vodou v uvedeném období. Nerespektování úsporných opatření může vést k výrazným poklesům tlaku vody či k úplnému přerušení její dodávky.

V této souvislosti si Vás dovolujeme také upozornit, že během uvedeného období může dojít ke krátkodobému zvýšení obsahu uranu v dodávané vodě v místní části Liblice. Obsah uranu ale nepřekročí hodnotu 30 µg/l, na kterou je po dohodě s hygienickou stanicí pro uvedené období stanoven mírnější hygienický limit. Obsah dusičnanů v dodávané vodě zůstane vyhovující. Vodu tak i po uvedenou dobu bude možné používat k pitným účelům bez jakýchkoliv omezení.

Děkujeme za pochopení a respektování uvedených opatření.          

  

                     Ing. Ivan Eis                                        Bc. Jakub Nekolný

      generální a finanční ředitel 1. SčV, a.s.        starosta města Český Brod

01.06.18 Aktuality
Copyright © Město Český Brod, 2005-2019 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist