Zdravý Brod
Město Český Brod

Aktuality - Aktuality

Digitální úřední deska

Digitální úřední deska

14. 3. 2019 jsme ukončili zkušební provoz venkovní digitální úřední desky MěÚ Český Brod před radnicí na nám. Husově čp. 70 a zajistili její plné využití. Tímto dnem se ruší zveřejňování informací z úřední desky v papírové podobě na venkovních vývěskách úřadu. Občané mají možnost si zprávy z úřední desky přečíst také ve vnitřních prostorách budovy úřadu na nám. Arnošta z Pardubic 56 a v sídle infocentra na nám. Arnošta z Pardubic 1, kde jsou zprovozněny další dva digitální kiosky s rozšířeným obsahem o informace z webu města.
Zprovoznění všech tří digitálních kiosků je jednou z aktivit projektu Nové funkce IS města Český Brod podpořeného Ministerstvem pro místní rozvoj.

15.03.2019 Aktuality

Výzva v rámci Programů podpory sportu, kultury a volného času

Výzva v rámci Programů podpory sportu, kultury a volného času

V návaznosti na usnesení Zastupitelstva města Český Brod č. 19/2019 ze dne 23. 1. 2019 vyhlašuje město Český Brod Výzvu k podávání žádostí o dotace na rok 2019 v rámci Programů podpory sportu, kultury a volného času z Fondu sportu, kultury a volného času města Český Brod Výzva se týká PROGRAMU č. 1: Zabezpečení pravidelné činnosti NNO. Alokovaná částka pro Program č. 1 činí 1 500 000 Kč Lhůta pro podání žádostí o dotace je od 1. 4. 2019 do 30. 4. 2019. Podobnosti zde.

28.02.2019 Aktuality

Máme novou digitální úřední desku

Máme novou digitální úřední desku

Díky projektu Nové funkce IT města Český Brod jsme dnes instalovali první ze tří digitálních kiosků. Konkrétně jde o venkovní digitální kiosek před budovou radnice nám. Husovo 70, který bude sloužit jako digitální úřední deska. Další dva digitální kiosky budou instalovány ve vstupních prostorách,  a to ve druhé budově radnice na náměstí Arnošta z Pardubic čp. 56 a v sídle infocetra a městské knihovny čp. 1 také na náměstí Arnošta z Pardubic.

Vyhlášení Programu podpory aktivit v sociální oblasti

Vyhlášení Programu podpory aktivit v sociální oblasti

V návaznosti na usnesení Zastupitelstva města Český Brod č. 18/2019 ze dne 23. 1. 2019 vyhlašuje město Český Brod Výzvu k podávání žádostí o dotace na rok 2019 v rámci Programů podpory aktivit v sociální oblasti. Základním cílem programu je podpora zajištění registrovaných sociálních služeb poskytovaných podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a podpora služeb a programů, které se sociálními službami souvisejí nebo na ně navazují. Alokovaná částka činí 650.000 Kč. Lhůta pro podání žádostí o dotace je do 15.4.2019.

15.02.2019 Aktuality

Místní akční skupiny i letos pokračují v podpoře venkovských podnikatelů, nově chtějí také internet do každé vesnice - TISKOVÁ ZPRÁVA

Místní akční skupiny i letos pokračují v podpoře venkovských podnikatelů, nově chtějí také internet do každé vesnice - TISKOVÁ ZPRÁVA

Praha, 31. 1. 2019 - Více jak 500 podnikatelských nezemědělských projektů a téměř 180 milionů korun. To je částka, která vloni prostřednictvím místních akčních skupin, připadla na podporu drobného podnikání na českém venkově. V té budou místní akční skupiny pokračovat i letos. Novou prioritou bude i dosažení celorepublikového pokrytí vysokorychlostním internetem. Ten je podle nich pro nový byznys na venkově klíčový.

Jaká je budoucnost rozvoje našeho města?

Jaká je budoucnost rozvoje našeho města?

Veřejné setkání o rozvoji města v souladu s územním plánováním se uskuteční v pondělí 11.3.2019 od 17:30 hodin v radničním sále, nám. Arnošta z Pardubic čp. 1, Český Brod. Územní studie lokalit Západ, Jahodiště a Kounická představí: Ing. arch. Jaromír Myška, United Architect Studio, s. r. o., Ing. arch. Jana Langerová, ATELIER L, s.r.o. a Ing. arch. Jiří Pavlíček, městský architekt. Následuje diskuze.

Copyright © Město Český Brod, 2005-2019 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist