Český BrodOficiální stránky města

Odbory - Odbor stavební a územního plánování

Pořízené a zaregistrované územní studie

Český Brod Jahodiště
Textová část návrhu územního plánu 
Kompletní textová část 1705_A0_TEXTOVA_CAST_komplet_cistopis.pdf
Grafická část návrhu územního plánu
Širší vztahy 1705_B11_SIRSI_VZTAHY_5000_A2_cistopis.pdf  
Širší vztahy - funkce 1705_B12_SIRSI_VZTAHY_fce_5000_A2_cistopis.pdf  
Ortofoto mapa 1705_B20_ORTO_1000_A1_cistopis.pdf  
Problémový výkres 1705_B30_PROBLEM_VYKRES_1000_A1_cistopis.pdf  
Hlavní výkres 1705_B40_HLAVNI_VYKRES_1000_A1_cistopis.pdf  
Řezy 1705_B50_REZY_840_420_cistopis.pdf  
Dopravní řešení (schéma) 1705_B61_DOPRAVA_2000_A2_cistopis.pdf  
Technická infrastruktura 1705_B62_TI_2000A_2_cistopis.pdf  
Způsob využití území (schéma) 1705_B63_VYKRES_VYUZITI_2000_A2_cistopis.pdf  
Soulad s územním plánem (schéma) 1705_B64_UP_SOULAD_5000_A3_cistopis.pdf  
Veřejná prostranství (schéma) 1705_B65_VP_2000_A2_cistopis.pdf  
Urbanistická kompozice (schéma) 1705_B66_KOMPOZICE_2000_A2_cistopis.pdf  
Detail náměstí 1705_B71_DET_NAMESTI_1000_A3_cistopis.pdf  
Detail obytné ulice 1705_B72_DET_OBYTNA_ULICE_200_A3_cistopis.pdf  
Náhledové perspektivy 1705_B73_NADHLED_3D_A2_cistopis.pdf  
 
Český Brod západ 
Textová část Tprzpr_28.11.2017.pdf  
Širší vztahy 01_sirsi_vztahy1_1_5000.pdf  
Ortofotomapa 1 02_ORTOFOTOMAPA1_1_1000.pdf  
Ortofotomapa 2 02_ORTOFOTOMAPA2_1_1000.pdf  
Současný stav 1 03_SOUCASNY_STAV1_1_1000.pdf  
Současný stav 2 03_SOUCASNY_STAV2_1_1000.pdf  
Současný stav v platném ÚP 1 04_SOUCASNY_STAV_V_PLATNEM_UP1_1_1000.pdf  
Současný stav v platném ÚP 2 04_SOUCASNY_STAV_V_PLATNEM_UP2_1_1000.pdf  
Současný stav majetkových vztahů 1 05_SOUCASNY_STAV_MAJETKOVYCH_VZTAHU1_1_1000.pdf  
Současný stav majetkových vztahů 2 05_SOUCASNY_STAV_MAJETKOVYCH_VZTAHU2_1_1000.pdf  
Hlavní výkres 1 06_HLAVNI_VYKRES1_1_1000.pdf  
Hlavní výkres 2 06_HLAVNI_VYKRES2_1_1000.pdf  
Průmět řešení do ortofotomapy 1 07_PRUMET_RESENI_DO_ORTOFOTOMAPY1_1_1000.pdf  
Průmět řešení do ortofotomapy 2 07_PRUMET_RESENI_DO_ORTOFOTOMAPY2_1_1000.pdf  
Veřejná prostranství a technická vybavenost 1 08_VEREJNA_PROSTRANSTVI_A_TECHNICKA_VYBAVENOST1_1_1000.pdf  
Veřejná prostranství a technická vybavenost 2 08_VEREJNA_PROSTRANSTVI_A_TECHNICKA_VYBAVENOST2_1_1000.pdf  
Průmět do ploch ÚP 1 09_PRUMET_DO_PLOCH_UP1_1_1000.pdf  
Průmět do ploch ÚP 2 09_PRUMET_DO_PLOCH_UP2_1_1000.pdf  
Odchylky od platného ÚP 1 10_ODCHYLKY_OD_PLATNEHO_UP1_1_1000.pdf  
Odchylky od platného ÚP 2 10_ODCHYLKY_OD_PLATNEHO_UP2_1_1000.pdf  
Průmět řešení do majetkových vztahů 1 11_PRUMET_RESENI_DO_MAJETKOVYCH_VZTAHU1_1_1000.pdf  
Průmět řešení do majetkových vztahů 2 11_PRUMET_RESENI_DO_MAJETKOVYCH_VZTAHU2_1_1000.pdf  
 Český Brod Kounická
Textová část 180513_TZ.pdf  
Textová část - přílohy 180513_TZ_prilohy.pdf  
Titulka 00_TITULKA.pdf  
Situace širších vztahů 01_Situace_sirsich_vztahu.pdf  
Ortofoto 02_Ortofoto.pdf  
Problémový výkres 03_Problemovy_vykres.pdf  
Hlavní výkres 04_Hlavni_vykres.pdf  
Dopravní koncept 05_Dopravni_koncept.pdf  
Zdravotně technické instalace 06_ZTI.pdf  
Elektrika 07_ELE.pdf  
Vizualizace 1 08_VIZO.pdf  
Vizualizace 2 09_VIZO_2.pdf  
Liblické předměstí

Územní studie Liblicke_predmesti_studie_20180709_komplet_final.pdf

 

4. aktualizace ÚAP ORP Český Brod 2016

Textová část
Podklady pro rozbor udrzitelneho rozvoje Podklady_pro_rozbor_udrzitelneho_rozvoje_2016.pdf
Rozbory udržitelného rozvoje Rozbory_udrzitelneho_rozvoje_2016.pdf
Vyváženost územních jednotek Vyvazenost_uzemnich_jednotek_2016.pdf
Grafická část
Problemový výkres problemovy_vykres_2016.pdf
Výkres hodnot vykres_hodnot_2016.pdf
Výkres limitů - ostatní vykres_limitu_ostatni_2016.pdf
Výkres limitů - technické vykres_limitu_technicke_2016.pdf
Výkres záměru vykres_zameru_2016.pdf 
Technická infrastruktura
Elektrické stanice elektricke_stanice_2016.pdf
Elektronické komunikační zarízení elektronicke_komunikacni_zarizeni_2016.pdf
Komunikační_vedení komunikacni_vedeni_2016.pdf
Nadzemní a podzemní vedení el. soustavy nadzemni_a_podzemni_vedeni_el_soustavy_2016.pdf
Produktovod produktovod_2016.pdf
Ropovod ropovod_2016.pdf
Síť kanalizačních stok sit_kanalizacnich_stok_2016.pdf
Technologický objekt čistení odpadnich vod technologicky_objekt_cisteni_odpadnich_vod_2016.pdf
Technologický objekt zásobování plynem technologicky_objekt_zasobovani_plynem_2016.pdf
Technologický objekt zásobování vodou technologicky_objekt_zasobovani_vodou_2016.pdf 
Vedení plynovodu vedeni_plynovodu_2016.pdf 
Vodovodní siť vodovodni_sit_2016.pdf

4. aktualizace ÚAP ORP Český Brod 2016

Textová část
Podklady pro rozbor udrzitelneho rozvoje Podklady_pro_rozbor_udrzitelneho_rozvoje_2016.pdf
Rozbory udržitelného rozvoje Rozbory_udrzitelneho_rozvoje_2016.pdf
Vyváženost územních jednotek Vyvazenost_uzemnich_jednotek_2016.pdf
Grafická část
Problemový výkres problemovy_vykres_2016.pdf
Výkres hodnot vykres_hodnot_2016.pdf
Výkres limitů - ostatní vykres_limitu_ostatni_2016.pdf
Výkres limitů - technické vykres_limitu_technicke_2016.pdf
Výkres záměru vykres_zameru_2016.pdf 
Technická infrastruktura
Elektrické stanice elektricke_stanice_2016.pdf
Elektronické komunikační zarízení elektronicke_komunikacni_zarizeni_2016.pdf
Komunikační_vedení komunikacni_vedeni_2016.pdf
Nadzemní a podzemní vedení el. soustavy nadzemni_a_podzemni_vedeni_el_soustavy_2016.pdf
Produktovod produktovod_2016.pdf
Ropovod ropovod_2016.pdf
Síť kanalizačních stok sit_kanalizacnich_stok_2016.pdf
Technologický objekt čistení odpadnich vod technologicky_objekt_cisteni_odpadnich_vod_2016.pdf
Technologický objekt zásobování plynem technologicky_objekt_zasobovani_plynem_2016.pdf
Technologický objekt zásobování vodou technologicky_objekt_zasobovani_vodou_2016.pdf 
Vedení plynovodu vedeni_plynovodu_2016.pdf 
Vodovodní siť vodovodni_sit_2016.pdf

Schválený územní plán

Rozsudkem Krajského soudu v Praze č.j. 50 A 26/2017-47 ze dne 2. 3. 2018 došlo ke zrušení části Opatření obecné povahy - Územní plán Český Brod v ploše TI-04, jejíž součástí byly pozemky 480/2, 480/5, 480/6, 480/10 v katastrálním území Liblice u Českého Brodu. Na základě zrušení části územního plánu Český Brod ve výše uvedené ploše TI-04, jsou výše uvedené pozemky v současné době bez využití. Funkční využití těchto pozemků není s ohledem na výše uvedené ke dni 11.6.2018 určeno.

 
Textová část návrhu územního plánu 
Textová část extcastup_20_12_2016.pdf
Tabulka záborů ZPF a PUPFL ZPF_20_12_2016.pdf
Grafická část návrhu územního plánu
Výkres základního členění vykzaklcl_20_12_2016.pdf  
Hlavní výkres hlvykres_20_12_2016.pdf  
Výkres veřejně prospěšných staveb vykverprosst_20_12_2016.pdf  
Výkres dopravy doprava_20_12_2016.pdf  
Vykres dopravy - pěší a cyklo doprava_pesi_a_cyklo_20_12_2016.pdf  

Výkres TI - zásobování vodou zasobovani_vodou_20_12_2016.pdf

 

Výkres TI - kanalizace kanalizace_20_12_2016.pdf

 

Výkres TI - zásobování plynem zasobovani_plynem_20_12_2016.pdf

 

Výkres TI - zásobování elektrickou energií zasobovani_elektrickou_energii_20_12_2016.pdf

 
Výkres TI - telekomunikace telekomunikace_20_12_2016.pdf  
Výkres životního prostředí zivotni_prostredi_20_12_2016.pdf  
Koordinační výkres koordvykres_20_12_2016.pdf  
Výkres širších vztahů vyksirvztah_20_12_2016.pdf  
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu predpoklad_zaboru_pudniho_fondu_20_12_2016.pdf  
Základní urbanistická koncepce urbanisticka_koncepce_20_12_2016.pdf  
Hlavní výkres nad ortofotomapou hlvykres_nad_orto_20_12_2016.pdf  
Schema základní dopravní sítě - současný stav schema_zakl_dopr_site_20_12_2016.pdf  
Schema koncepce TI 1_20000 schema_koncepce_20_12_2016.pdf  
Archeologická a památková ochrana archeologove_a_pamatkari_20_12_2016.pdf  
 Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území
Textová část vvurudod150716.pdf
Schéma základní dopravní sítě - současný stav schemzakdoprsit150716.pdf
Schéma základní dopravní sítě - návrh schemzakdopsitnavrh150716.pdf

Schéma základní dopravní sítě - návrh upravený schemzakdopsitnavrhup150716.pdf

 

 

Návrh 4. aktualizace ÚAP ORP Český Brod 2016

Textová část
 Podklady pro rozbor udrzitelneho rozvoje Podklady_pro_rozbor_udrzitelneho_rozvoje_navrh_2016.pdf
 Rozbory udržitelného rozvoje Rozbory_udrzitelneho_rozvoje_navrh_2016.pdf
Grafická část
Problemový výkres problemovy_vykres_navrh_2016.pdf
Výkres hodnot vykres_hodnot_navrh_2016.pdf
Výkres limitů - ostatní vykres_limitu_ostatni_navrh_2016.pdf
Výkres limitů - technické vykres_limitu_technicke_navrh_2016.pdf
Výkres záměru vykres_zameru_navrh_2016.pdf 
Technická infrastruktura
Elektrické stanice elektricke_stanice_2016_navrh.pdf
Elektronické komunikační zarízení elektronicke_komunikacni_zarizeni_2016_navrh.pdf
Komunikační_vedení komunikacni_vedeni_2016_navrh.pdf
Nadzemní a podzemní vedení el. soustavy nadzemni_a_podzemni_vedeni_el_soustavy_2016_navrh.pdf
Produktovod produktovod_2016_navrh.pdf
Ropovod ropovod_2016_navrh.pdf
Síť kanalizačních stok sit_kanalizacnich_stok_2016_navrh.pdf
Technologický objekt čistení odpadnich vod technologicky_objekt_cisteni_odpadnich_vod_2016_navrh.pdf
Technologický objekt zásobování plynem technologicky_objekt_zasobovani_plynem_2016_navrh.pdf
Technologický objekt zásobování vodou technologicky_objekt_zasobovani_vodou_2016_navrh.pdf 
Vedení plynovodu vedeni_plynovodu_2016_navrh.pdf 
Vodovodní siť vodovodni_sit_2016_navrh.pdf

Návrh územního plánu po zapracování námitek 07/2016

Textová část návrhu územního plánu 
Textová část extcastup_15_07_2016.pdf
Tabulka záborů ZPF a PUPFL ZPF_15_07_2016.pdf
Grafická část návrhu územního plánu
 Výkres základního členění vykzaklcl_15_07_2016.pdf  
 Hlavní výkres hlvykres_15_07_2016.pdf  
 Hlavní výkres po rozhodnutí o námitkách hlvykresponam_15_07_2016.pdf  
 Výkres veřejně prospěšných staveb vykverprosst_15_07_2016.pdf  
 Koordinační výkres koordvykres_15_07_2016.pdf  

 Výkres širších vztahů vyksirvztah_15_07_2016.pdf

 

 Výkres dopravy doprava_15_07_2016.pdf

 

 Výkres dopravy - pěší a cyklo doprava_pesi_a_cyklo_15_07_2016.pdf

 

 Výkres TI - zásobování vodou zasobovani_vodou_15_07_2016.pdf

 
 Výkres TI - zásobování plynem zasobovani_plynem_15_07_2016.pdf  
 Výkres TI - zásobování elektrickou energií zasobovani_elektrickou_energii_15_07_2016.pdf  
 Výkres TI - telekomunikace telekomunikace_15_07_2016.pdf  
 Výkres TI - kanalizace kanalizace_15_07_2016.pdf  
 Výkres životního prostředí zivotni_prostredi_15_07_2016.pdf  
 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu predpoklad_zaboru_pudniho_fondu_15_07_2016.pdf  
 Základní urbanistická koncepce urbanisticka_koncepce_15_07_2016.pdf  
 Schema koncepce TI 1_20000 schema_koncepce_15_07_2016.pdf  
 Archeologická a památková ochrana archeologove_a_pamatkari_15_07_2016.pdf  
 Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území
Textová část vvurudod150716.pdf
Schéma základní dopravní sítě - současný stav schemzakdoprsit150716.pdf
Schéma základní dopravní sítě - návrh schemzakdopsitnavrh150716.pdf

Schéma základní dopravní sítě - návrh upravený schemzakdopsitnavrhup150716.pdf

Kompletní DVD s druhým návrhem po zapracování připomínek ke stažení 

 

3. aktualizace ÚAP ORP Český Brod 2014

Textová část
Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje rozudroz2014.pdf
Rozbor udržitelného rozvoje podudroz2014.pdf
Grafická část
Problémový výkres 2014 probvyk2014.pdf
Výkres hodnot vykhod2014.pdf
Výkres limitů - dopravní a tech. inf. 2014 vyklimdopatech2014.pdf
Výkres limitů - ostatní vyklimost2014.pdf
Výkres záměrů 2014 vykzam2014.pdf
Technická infrastruktura
Elektrická stanice a072.pdf
Elektronické komunikační zařízení včetně OP a081.pdf
Komunikační vedení včetně OP a082.pdf
Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně OP a073.pdf
Produktovod včetně OP a078.pdf
Ropovod včetně OP a077.pdf
Síť knalizačních stok včetně OP a070.pdf
Tech. objekt odvádění a čištění odpadních vod včetně OP a069.pdf
Tech. objekt zásobován plynem včetně OP a BP a074.pdf
Technologický objekt zásobování vodou včetně ochranného pásma a067.pdf
Vedení plynovodu včetně OP a BP a075.pdf
Vodovodní šíť včetně ochranného pásma a068.pdf

Návrh územního plánu k veřejnému projednání.

Textová část návrhu územního plánu 
Textová část extcastup_ 27_08_2014.pdf
Tabulka záborů ZPF a PUPFL zpf_ 27_08_2014.pdf
Grafická část návrhu územního plánu
 Výkres základního členění vykzaklcl_ 27_08_2014.pdf  
 Hlavní výkres hlvykres_ 27_08_2014.pdf  
 Výkres veřejně prospěšných staveb vykverprosst_ 27_08_2014.pdf  
 Koordinační výkres koordvykres_ 27_08_2014.pdf  

 Výkres širších vztahů vyksirvztah_ 27_08_2014.pdf

 

 Výkres dopravy doprava.pdf

 

 Výkres dopravy - pěší a cyklo doprava_pesi_a_cyklo.pdf

 

 Výkres TI - zásobování vodou zasobovani_vodou.pdf

 
 Výkres TI - zásobování plynem zasobovani_plynem.pdf  
 Výkres TI - zásobování elektrickou energií zasobovani_elektrickou_energii.pdf  
 Výkres TI - telekomunikace telekomunikace.pdf  
 Výkres životního prostředí zivotni_prostredi.pdf  
 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu predpoklad_zaboru_pudniho_fondu.pdf  
 Základní urbanistická koncepce urbanisticka_koncepce.pdf  
 Schema základní dopravní sítě - stávající stav doprava_stavajici_stav.pdf  
 Schema základní dopravní sítě - I. návrh ÚP doprava_I._navrh_UP.pdf  
 Schema základní dopravní sítě - II. návrh ÚP ke společnému jednání doprava_pred_spol.pdf  
 Schema základní dopravní sítě - II. návrh ÚP zkoumaná varianta doprava_var_1.pdf  
 Schema základní dopravní sítě - II. návrh ÚP zkoumaná varianta doprava_var_2.pdf  
 Schema základní dopravní sítě - II. návrh ÚP po spol. jednání doprava_po_spol.pdf  
 Schema koncepce TI 1_20000 schema_koncepce.pdf  
 Archeologická a památková ochrana archeologove_a_pamatkari.pdf  
 Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území
Textová část vvurudod110114.pdf
Návrh stanoviska k přijatelnosti vlivů ÚP na ŽP navrhstanup.pdf
Schéma základní dopravní sítě - současný stav schemzakdoprsit.pdf
Schéma základní dopravní sítě - návrh schemzakdopsitnavrh2.pdf

Kompletní DVD s návrhem ke stažení 

 

Copyright © Město Český Brod, 2005-2019 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist