Český BrodOficiální stránky města

Královský Brod 2018

Odbory - Dokumenty ke stažení

Formuláře ke stažení - Vodoprávní úřad (Ivana Stárková, Luboš Jeník)

Word Žádost o povolení k nakládání s vodami

Word Žádost o povolení k odběru podzemních vod

Word Žádost o k povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových

Word Žádost o k povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních

Word Žádost o k povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových - domácnosti

Word Žádost o k povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních - domácnosti

Word Žádost o povolení k některým činnostem

Word Žádost o stavební povolení k vodním dílům

Word Žádost o stavební povolení ČOV,studni či jinému vodnímu dílu

Word Žádost o povolení k užívání vodních děl

Word Žádost o k povolení k vypouštění odpadních vod - nebezpečné látky

Word Žádost o udělení souhlasu

Word Žádost o vyjádření podle § 18 vodního zákona

Word Žádost o vydání koloudačního souhlasu

Word Oznámení o užívání stavby

Word Ohlášení

Word Žádost o povolení odběru podzemních vod pro potřeby jednotl. občanů a o stavební povolení ke studni nebo jinemu vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru

Word Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění

Word Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění

WordOhlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel

Word Žádost o stanovení ochranného pásma vodního zdroje

Word Žádost o stanovení ochranného pásma vodního díla

Word Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových

Word Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek

Word Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla

Formuláře ke stažení - Odpady a ovzduší (Ilona Tučímová)

Žádost o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady zadosouhlnebodp.doc 39 kB

Žádost o udělení souhlasu k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů zadupustridodp.doc 40 kB

Průběžná evidence nakládání s odpady prubevnakodp.doc 116 kB

Nakládání s odpady - požadavky na investora poznaklodp.pdf 175 kB

Ochrana ovzduší - požadavky na investora poznaklovz.pdf 129 kB

 

Copyright © Město Český Brod, 2005-2018 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist