Český BrodOficiální stránky města

Odbory - Dokumenty ke stažení

Formuláře ke stažení - odbor vnitřních věcí

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Formulář žádosti o poskytnutí informace poskytinf.doc 73 kB

Matrika

Dotazník k uzavření manželství Dotaznik_k_uzavreni_manzelstvi.pdf 140 kB

Žádost o vydání osvědčení k církevnímu manželství zadosvcirkman.pdf 241 kB

Žádost o vystavení matričního dokladu zadvystmatdok.doc 409 kB

Žádost o vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství zadvystopravzpus.doc 25 kB

Přihláška vítání občánků vitani_obcanku_prihl.docx 397 kB

Osobní doklady

Ohlášení ztráty/odcizení občanského průkazu Ohlaseni o ztrate-odcizeni OP.doc 27 kB

Poučení pasy 3poucpasy.doc 29 kB

Formulář na zrušení údaje o místu trv. pobytu 4zrustrvpob.doc 25 kB

Žádost o výpis osob hlášených k trvalému pobytu 5vypostrvpob.doc 25 kB

Žádost o výpis z evidence občanských průkazů 6vypevop.doc 25 kB

Volby

Petice podporující kandidaturu volební strany petice.doc 55 kB

Prohlášení kandidáta prohlasenikandidata.doc 30 kB

Kandidátní listiny pro volby do obechního zastupitelstva kanlistvoloz.doc 100 kB

Delegace člena a náhradníka do okrskové volební komise delegaceclenaovk.doc 32 kB

Přestupky

Návrh na projednání přestupku navrhprojprest.doc 28 kB

Online formuláře

 

Copyright © Město Český Brod, 2005-2019 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist