Vzdělaný Brod
Město Český Brod

Aktuality

Zápis do mateřských škol v Českém Brodě 2018

Novela školského zákona určila rozpětí, kdy mají proběhnout zápisy do mateřských škol. V Českém Brodě jsou platné tyto termíny:

 • MŠ Sokolská a MŠ Kollárova
  2. 5. 2018 od 10.00 do 15.00 hod
  3. 5. 2018 od 10.00 do 13.00 hod
 • MŠ Liblice
  3. 5. 2018 od 10.00 do 16.00 hod

Kritéria pro přijímání dětí od školního roku 2018/2019 ve všech třech MŠ

1) děti do povinného posledního ročníku předškolního vzdělávání (z. 561/2004 Sb., § 34, odst. 1, v platném znění) a děti s odkladem školní docházky a trvalým pobytem v Českém Brodě

2) děti, které k 31. 10. 2018 dosáhnou nejméně 3 let věku, s trvalým bydlištěm v Českém Brodě (podle věku – od nejstarších, vždy přednostně děti na celodenní docházku),

3) ostatní děti (podle věku – od nejstarších, vždy přednostně děti na celodenní docházku). Kritéria se nesčítají, ale rozhoduje jejich pořadí, škola se naplňuje do nejvyššího povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

Co potřebujete k zápisu?

 • Doklad o trvalém bydliště dítěte – výpis z informačního systému evidence obyvatel (žádá zákonný zástupce dítěte, potřebuje OP a rodný list dítěte). 
 • Vyplněné formuláře – žádost o přijetí, evidenční list dítěte, souhlas se zpracováním osobních údajů (na webových stránkách konkrétní školy). 
 • Fotokopii rodného listu dítěte k založení do spisu (+ originál pro nahlédnutí při zápisu). 
 • Občanský průkaz zákonného zástupce.

Pokud nemůžete z jakéhokoliv důvodu přivést dítě k zápisu (nemoc apod.), stačí, když se k zápisu dostaví pouze zákonný zástupce. Jiný termín zápisu lze ve výjimečných případech domluvit v konkrétní mateřské škole, nejpozději však tak, aby žádost o přijetí byla podána do 3. 5. 2018. Nerozhoduje pořadí podání žádosti, ale kritéria. Na webových stránkách jednotlivých mateřských škol budou podrobné pokyny.

Jaroslava Jelínková, MŠ Sokolská

25.04.18 Aktuality
Copyright © Město Český Brod, 2005-2019 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist