Město Český Brod Oficiální stránky města

Upozornění: odkazy v článku mohou vést mimo mobilní verzi webu. Pro návrat klikněte na logo nebo na odkaz zpět.

Upozornění

Upozornění

Upozorňujeme Vás, že je nutné vždy využívat v přízemí budovy MěÚ na nám. Arnošta z Pardubic č.p. 56 obslužný rezervační terminál, který vydává pořadová čísla k vyřízení vybraných agend odboru dopravy, vnitřních věcí a především pokladny. Ve zkratce řečeno: na každý úkon referenta dané agendy je třeba mít jednotlivé pořadové číslo.

zpět
Cesbrod