Město Český Brod Oficiální stránky města

Upozornění: odkazy v článku mohou vést mimo mobilní verzi webu. Pro návrat klikněte na logo nebo na odkaz zpět.

Setkání ve Štolmíři

Setkání ve Štolmíři

11. 1. 2018 v podvečer proběhlo ve Štolmíři setkání s občany a se zástupci KSÚS, zhotovitele stavby Silnice Čáslav, a.s a se zástupci vedení města Český Brod. Šlo o průběh realizace stavby - opravy komunikace II/245 (Český Brod - Štolmíř). Přítomní byli informování o plánovaném harmonogramu prací a s tím spojeným dopravním omezením. Dokončení rekonstrukce povrchu vozovky včetně krajnic bychom se měli dočkat v květnu 2018.

zpět
Cesbrod