Český BrodOficiální stránky města

Aktuality - Z města

OZNÁMENÍ PRO OBYVATELE A VLASTNÍKY NEMOVITOSTÍ DOTČENÝCH INVESTIČNÍ AKCÍ - STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTNÍ KOMUNIKACE V UL. NA BĚLIDLE V ČESKÉM BRODĚ

Dne 1. 2. 2019 bylo předáno staveniště na investiční akci „Český Brod, ul. Na Bělidle - Stavební úpravy místní komunikace. Jedná se o stavební úpravy místní jednosměrné komunikace s povrchem ze zámkové dlažby. Součástí úprav je vodohospodářské řešení - zbudování uličních vpustí s propojejním do dvojice nově budovaných vsakovacích objektů a dešťové kanalizace se zaústěním do vodního toku Bušinec. Na vjezdu do lokality bude proveden zpomalovací práh. Bude instalováno svislé dopravní značení.

V průběhu realizace bude úplná uzavírka místní komunikace Na Bělidle pro motorovou dopravu. Bude zajištěn jen pěší přístup k vašim nemovitostem. Parkování osobních vozidel v ulici Na Bělidle nebude možné.

Žádáme občany, aby respektovali, že po dobu stavby komunikace (do konce května 2019) nebudou vyváženy nádoby na plast a na papír. Prosíme, použijte sběrné kontejnery nově umístěné na kraji ul. Sokolská.

Svoz směsného komunálního odpadu a bioodpadu bude zabezpečen po celou dobu stavby v obvyklých termínech. Nádoby na tento komunální odpad ve stanovených dnech bude nutné přemístit na určená odstavná místa při křížení ulice Na Bělidle s ul. Sokolská a ul. K Dolánkám.

Informace týkající se realizace a časového omezení přístupu k jednotlivým nemovitostem v průběhu výstavby budou podány občanům zhotovitelem.

Stavbu realizuje společnost Dopravní stavby Bohemia s.r.o., Komenského náměstí 54, 281 44 Zásmuky.

Zástupce dodavatele:

  • Michal Vašina, jednatel společnosti Dopravní stavby Bohemia s.r.o., Tel.: 725 137 941

Zástupce investora:

  • Ladislav Němeček, technický dozor stavebníka, Tel.: 733 718 818
  • Karel Zajíček, odbor rozvoje Města Český Brod, Tel.: 732 735 291

Za vzniklé komplikace se předem omlouváme a děkujeme za pochopení.

 

Město Český Brod                                                              Dopravní stavby Bohemia s.r.o.

06.02.19 Z města
Copyright © Město Český Brod, 2005-2019 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist