Město Český Brod Oficiální stránky města

Upozornění: odkazy v článku mohou vést mimo mobilní verzi webu. Pro návrat klikněte na logo nebo na odkaz zpět.

Oznámení

Rada města Český Brod se na svém zasedání dne 24. 4. 2019 usnesením č. 171/2019 se usnesla vydat na základě § 23 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů aktualizaci nařízení č. 2/2019 vymezení oblastí města Český Brod, ve kterých lze místní komunikace užít ke stání silničních motorových vozidel jen za sjednanou cenu. narizeni__zmeny_7_5_2019A.pdf Dále Pravidla pro vydávání parkovacích karet schválená radou města k nařízení města Český Brod, kterými se vymezují oblasti města Český Brod, ve kterých lze místní komunikace užít ke stání silničních motorových vozidel jen za sjednanou cenu pravidla_pro_karty__zmeny_7_5_2019A.pdf a s tím související CENÍK č.2/2019 - za stání sil.motorových vozidel na vymezených místních komunikacích. Cenik_c__2_2019A.pdf

zpět
Cesbrod