Město Český Brod Oficiální stránky města

Upozornění: odkazy v článku mohou vést mimo mobilní verzi webu. Pro návrat klikněte na logo nebo na odkaz zpět.

NABÍDKA PRÁCE

Tajemník MěÚ Čelákovice vyhlašuje v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, (dále jen „zákon o úřednících“), VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na obsazení vedoucí pracovní pozice: vedoucí Odboru správy majetku a investic MěÚ Čelákovice. 422803.pdf

zpět
Cesbrod