Český BrodOficiální stránky města

Královský Brod 2018

Aktuality - Z města

Krátce z města - duben 2017

Přinášíme Vám stručný přehled o činnosti rady a zastupitelstva města. Podrobnosti k projednaným bodům je možné si přečíst v zápisech ze zastupitelstva a rady města nebo si je vyžádat v tištěné podobě na Informačním centru a v Městské knihovně.

Rada města na svých jednáních v měsíci březnu vedle tradičních administrativních bodů, jakými jsou věcná břemena, vyhlašování záměrů, zprávy komisí a doporučení pro zastupitelstvo projednala a schválila:

 • závazné ukazatele rozpočtů příspěvkových organizací zřizovaných městem (MŠ, ZŠ, městská knihovna, ANNA, technické služby) na rok 2017,
 • závěrečnou inventarizační zprávu za rok 2016
 • veřejnou zakázku na zhotovitele Územní studie města Český Brod a Regulačního plánu MPZ Český Brod, tak jak vyplynulo z potřeb schváleného Územního plánu,
 • vyhlášení veřejné zakázky „Protipovodňové opatření města a ORP Český Brod“, „Český Brod - Škola 1100 - zpevněné plochy“
 • opravu části komunikace Palackého, panelové cesty u domů za věžákem,
 • Výroční zprávu MA21 za rok 2016 a roční plán zlepšování ZM a MA21 pro rok 2017 a Výroční zprávu, která se vydává v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
 • dodatky ke smlouvám: Na Vyhlídce V+K - dodatek č. 2, Škola 1100 - dodatek č. 3 MTStav,
 • výběr zhotovitele VZ „Dokončení opravy zdiva středověkých hradeb v MPZ Český Brod“,
 • revitalizaci rybníka v obci Štolmíř,
 • navýšení kapacity žáků na ZŠ Tyršova,
 • a vzala na vědomí informaci o průběhu snižování stavu holubů v roce 2017. 

Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo a schválilo:

 • odkup pozemků v k.ú. Český Brod - ZZN
 • prohlášení vlastníka Štolmířská, na které bude dále navázán proces privatizace bytů,
 • Veřejnoprávní smlouvy s obcemi Klučov, Mrzky, Břežany II a Doubravčice o zajištění povinné školní docházky
 • výši státní finanční podpory v Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2017
 • revokovalo usnesení - Vlajka města Český Brod a přijalo návrh doporučený expertní komisí.

 Pro zájemce z řad široké i odborné veřejnosti proběhla dne 14. 3. 2017 moderovaná beseda s panem Ing. Martínkem nad optimalizací dopravy v našem městě s možnosti rozšíření cyklodopravy. Na ni volně navázalo představení Generelu dopravy pro Český Brod s jejím autorem Ing. Jiřím Kašparem z firmy HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r. o. Tento generel naleznete na webových stránkách města. Celou akci doprovázel v KD Svět i na radnici soubor dvou dánských výstav „Copenhagen Solutions“ a „The Good City“, jež byla prezentována pod souhrnným názvem „Města s dobrou adresou“


V letošním roce si připomínáme 580. výročí povýšení Českého Brodu na královské město císařem Zikmundem. V sobotu 13. května 2017 budeme pít, jíst, hodovat a královsky se bavit! Celé město ožije hudbou, divadlem, kejklíři i dobovými řemesly. Prostor dostanou děti ze ZŠ, ZUŠ, dále se představí místní spolky (garda, Sokol, skauti ...). Na koncerty v areálu pivovaru je vstupné v předprodeji za 250 Kč (studenti , děti do 12 let a doprovod pro TZP za 150 Kč). Ostatní kulturní programy jsou zdarma. Z výše uvedené plánované celodenní akce oslav KRÁLOVSKÝ BROD - 580 LET dojde v sobotu 13. května 2017 k uzavírce a to: náměstí Husovo, nám. Arnošta z Pardubic, ul. Tyršova, ul. Suvorovova, od křižovatky s ul. Havlíčkova až náměstí Arnošta z Pardubic, část ul., Krále Jiřího od křižovatky s ul. Kollárova až náměstí Arnošta z Pardubic.


Farmářské trhy se budou konat pravidelně každý pátek od 8.00 do 14.00 hodin od 21. dubna do 27. října 2017. Tyto pátky dojde v Českém Brodě k omezení dopravy na náměstí Arnošta z Pardubic.

19.04.17 Z města
Copyright © Město Český Brod, 2005-2018 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist