Český BrodOficiální stránky města

Aktuality - Z města

KRÁTCE Z MĚSTA - březen 2019

Přinášíme Vám stručný přehled o činnosti rady, zastupitelstva města a dění v našem městě.

Rada města na jednání 13. 2. 2019 schválila úpravu ceníku palivového dřeva v městských lesích, jehož zkrácenou verzi naleznete na poslední straně tohoto čísla. Snížení ceny dřeva je způsobeno zvýšenou těžbou kvůli plošné kůrovcové kalamitě. Rada dále vybrala administrátora veřejné zakázky na výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury po roce 2020 a rozhodla o přidělení mimořádné dotace Sboru dobrovolných hasičů Český Brod na opravu historického hasičského vozidla Praga přezdívaného Andula.


 9. 4. 2019 se v obřadní síni budovy čp. 70 uskuteční veřejné setkání k projednání režimu parkování na Škvárovně.


Upozorňujeme Vás, že na základě platného Na-řízení města Český Brod č. 11/2018, kterým se stanovují maximální ceny za služby parkovišť, dochází ke zpoplatnění parkoviště P+R v ulici Krále Jiřího takto:

  • doba stání do 12 hodin od příjezdu - zdarma;
  • doba stání nad 12 hodin, maximálně však 24 hodin – 20 Kč;
  • doba stání za každých dalších započatých 24 hodin – 100 Kč.

17. 2. a 3. 3. 2019 proběhl třetí a čtvrtý termín lovu zdivočelých holubů ve vybraných lokalitách v Českém Brodě. Při všech čtyřech termínech bylo uloveno celkem 1945 holubů.


Finanční úřad pro Středočeský kraj, Územní pracoviště v Českém Brodě oznamuje rozšíření úředních hodin z důvodu podávání přiznání k dani z příjmů ve dnech 25. 3. – 29. 3. 2019 od 8.00 do 17.00 hodin a 1. 4. 2019 od 8.00 do 18.00 hodin. Informace a tiskopisy k daním naleznete na www.fi nancnisprava.cz, v záložce daně / tiskopisy / daňové tiskopisy nebo www. daneelektronicky.cz.


Město zprovoznilo novou digitální úřední desku, jejíž pořízení ale bylo jen malou části rozsáhlé modernizace informačních systémů městského úřadu a městské policie (více info o projektu zde). Akce byla podpořena z evropské dotace.


Na webových stránkách města v sekci odbory/odbor stavební a územního plánování byla zveřejněna aktualizovaná verze návrhu regulačního plánu. Veřejné projednání je plánováno na pondělí 13. 5. 2019 v obřadní síni budovy čp. 70 (hlavní budova městského úřadu). Návrh zpracoval Ing. arch. Jaromír Myška. Hlavní výkres regulačního plánu bude přílohou dubnového zpravodaje.


Připomínáme vyhlášení výzvy k podávání žádosti o dotace na rok 2019 v rámci Programů podpory sportu, kultury a volného času z Fondu sportu, kultury a volného času. Výzva se týká Programu č. 1, Zabezpečení pravidelné činnosti  NNO. Alokovaná částka pro Program č. 1 činí 1,5mil. korun. Lhůta pro podání žádosti o dotace je od 1. 4. 2019 do 30. 4. 2019.


Rada města na jednání 27. 2. 2019 vybrala zhotovitele veřejné zakázky na akci Živá zahrada, jejímž předmětem je výsadba stromů, keřů a dalších rostlin v zahradě u budovy 1. stupně ZŠ Žitomířská v Bezručově ulici. Celkové náklady jsou 793 tis. korun, z nichž 500 tis. Kč pokryje dotace ze SFŽP. Rada dále vyhlásila veřejnou zakázku na opravu fasády budovy čp. 70. Zde bude provedeno mj. odvlhčení zdiva, zajištění vstupního portálu, výměna oken, rekonstrukce omítek a restaurování soch a městského znaku a výměna klempířských prvků. Předpokládaná hodnota zakázky je 4,7 mil. korun bez DPH, z nichž část by měla pokrýt dotace z ministerstva kultury a město bude dále žádat o podporu Středočeský kraj.


Město Český Brod se v sobotu 10. 3. 2019 již tradičně připojilo k akci Vlajka pro Tibet, kterou si připomínáme 60. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci, při němž v roce 1959 zahynulo přes 80.000 lidí a několik set tisíc dalších později odešlo do exilu.

13.03.19 Z města
Copyright © Město Český Brod, 2005-2019 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist