Vzdělaný Brod
Město Český Brod

Aktuality

Jak si vede Virtuální univerzita třetího věku v Českém Brodě?

Virtuální univerzita třetího věku v Českém Brodě má za sebou již druhý, úspěšně absolvovaný semestr. V tomto semestru byly otevřeny dva kurzy, první na téma České dějiny v souvislostech a druhý na téma Cestování – co jste možná nevěděli.

Téma české historie bylo obdobně atraktivní jako kurz z prvního semestru, který se zabýval genealogií. Kurz českých dějin navštěvovalo celkem 36 seniorů, tento velký zájem vedl k tomu, že výuka musela být rozdělena na dvě skupiny. V druhém kurzu se mohli studující seznámit s teorií cestovního ruchu a lázeňství a také získat praktické poznatky, které mohou využít pro vlastní cestování. Počet studentů kurzu Cestování naplnil přesně kapacitu počítačové učebny na úřadě, účastníků bylo rovných 20.

Úspěšní studenti se mohli těšit na slavnostní předání pamětních listů za absolvování kursů, které studovali v druhém semestru. To se uskutečnilo dne 28. ledna 2019 v dopoledních hodinách v radničním sále města i s doprovodným programem. Před samotným předáním diplomů totiž mohli studenti navštívit českobrodské podzemí, kde je PhDr. Vladimír Mrvík Ph.D. seznámil v krátkosti s historií města a se vznikem a účelem podzemí. Tímto děkujeme panu Mrvíkovi za jeho zajímavý příspěvek, který byl určitě obohacením kursů. 

Zúčastněné studenty uvítal místostarosta Mgr. Tomáš Klinecký, který jim také poblahopřál a předal pamětní listy. Následovalo neformální posezení, při kterém se řešilo, zda pro výuku univerzity třetího věku nevyužívat prostory radničního sálu. 

V letošním roce pokračuje Virtuální univerzita třetího věku třetím semestrem. Znovu jsou otevřeny paralelně dva kurzy, České dějiny v souvislostech II., jež provedou posluchače od začátku husitství až po dobu osvícenství a kurz Čínská medicína v naší zahrádce, v němž se posluchači seznámí s různými druhy léčivých bylin a jejich uplatnění v lékařství. 

Z uplynulých kurzů je zřejmé, že seniory tato forma studia baví a zajímá je. Svědčí o tom nárůst zájemců o studium, v prvním semestru bylo přihlášeno 45 studentů a v druhém semestru 56. Z třetího semestru máme zatím informace o počtu přihlášek na České dějiny v souvislostech II., kdy se přihlásilo 40 seniorů. Narůstající zájem o studium nás velmi těší. 

Jana Tůmová, odbor sociálních věcí 


 

 

07.02.19 Aktuality
Copyright © Město Český Brod, 2005-2019 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist