Vzdělaný Brod
Město Český Brod

Aktuality - Aktuality

Společná schůzka zástupců ZŠ ORP Český Brod

17. března 2016 se v Pedagogicko psychologické poradně v Českém Brodě konala společná schůzka zástupců ZŠ ORP Český Brod. Zúčastnění ředitelé škol byli informováni o aktuálním stavu projektových aktivit a plánovaných akcích na nejbližší období (setkání na téma „Děti a pohyb“, seminář Mgr. Jiřiny Bednářové „Školní zralost a zápis do školy“, letní škola pedagogů, možnost exkurze do ZŠ Chrudim…). Byly diskutovány investiční potřeby jednotlivých škol. Setkání se uskutečnilo v rámci projektu Sdílené radosti a strasti škol ze správního obvodu ORP Český Brod.

18.03.2016 Aktuality

Schůzka odborníků pracujících ve školství

14. dubna 2016 se v Pedagogicko psychologické poradně v Českém Brodě konala společná schůzka logopedek, speciálních pedagožky a psycholožky zapojených do projektu Sdílené radosti a strasti škol ze správního obvodu ORP Český Brod. Cílem setkání bylo vzájemné seznámení a výměna praktických zkušeností. Logopedky měly také možnost si prohlédnout metodické pomůcky používané v poradně.

15.03.2016 Aktuality

Druhá společná schůzka zástupců MŠ ORP Český Brod.

Druhá společná schůzka zástupců MŠ ORP Český Brod.

3. března 2016 se v MŠ Poříčany konala druhá společná schůzka zástupců MŠ ORP Český Brod. V rámci prezentace byl představen interaktivní rámeček, s jehož pomocí lze z ploché televize vytvořit obří tablet nebo interaktivní tabuli a následně využít pro trénink logopedických cvičení, grafomotoriky, angličtiny apod. Byly zmíněny aktuální informace z realizace projektu a plánované aktivity na nejbližší období (např. pořádání semináře Mgr. Jiřiny Bednářové na téma Školní zralost a zápis do školy, dotazníkové šetření na investiční potřeby škol). Po pracovní části následovala prohlídka prostor mateřské školy. Setkání se uskutečnilo v rámci projektu Sdílené radosti a strasti škol ze správního obvodu ORP Český Brod.

Jednání Řídícího výboru pro MAP ORP Český Brod

Jednání Řídícího výboru pro MAP ORP Český Brod

18. února 2016 se v kazetovém sále Domova pro seniory ANNA konalo jednání Řídícího výboru pro MAP ORP Český Brod za účasti navržených členů Řídícího výboru, zástupců Města Český Brod a realizačního týmu projektu. Cílem setkání bylo poskytnutí informací o projektu Sdílené radosti a strasti škol ze správního obvodu ORP Český Brod a klíčové aktivitě projektu Místní akční plán výchovy a vzdělávání ve správním obvodu ORP Český Brod (MAP). Byla nastíněna role Řídícího výboru (ŘV) v procesu zpracování MAP. Jednání ŘV se uskutečnilo v rámci projektu Sdílené radosti a strasti škol ze správního obvodu ORP Český Brod.

První schůzka zástupců MŠ ORP Český Brod

První schůzka zástupců MŠ ORP Český Brod

4. února 2016 se v MŠ Kounice konala první společná schůzka zástupců MŠ ORP Český Brod. Po krátkém představení mateřské školy Kounice byly přítomným paním učitelkám poskytnuty aktuální informace z realizace projektu, byly nastíněny další aktivity (např. doplnění Lokální strategie rozvoje vzdělávání o předškolní vzdělávání a vytvoření dokumentu Místní akční plán). Setkání se uskutečnilo v rámci projektu Sdílené radosti a strasti škol ze správního obvodu ORP Český Brod.

Výsledky zápisů do prvních ročníků základních škol

Výsledky zápisů do prvních ročníků základních škol

V průběhu ledna proběhl zápis do prvních ročníků na obou českobrodských základních školách. Z kapacitních důvodů můžeme otevřít na ZŠ Tyršova dvě a na ZŠ Žitomířská tři první třídy. To je celkem o jednu první třídu méně, než ve školním roce 2015 - 2016. Jelikož zájem byl obdobný jako v minulém roce, nemohly školy vyhovět všem dětem. Na ZŠ Tyršova byly přijaty jen děti s trvalým pobytem v Českém Brodě a na ZŠ Žitomířská děti s trvalým pobytem v Českém Brodě a děti ze spádových obcí bez základní školy. Rodičům nepřijatých žáků doporučujeme podat žádost o přijetí do školy v místě bydliště.    

Přijďte se podívat, jak se učí v první třídě!

Přijďte se podívat, jak se učí v první třídě!

V pátek 8. ledna 2016 od 8:00 do 10:00 hodin pořádá ZŠ Český Brod, Žitomířská 885, okres Kolín Den otevřených dveří v 1. ročnících v budově pod penzionem Anna - boční vchod.
V pondělí 25. a v úterý 26.  ledna 2016 proběhne zápis dětí do prvních ročníků.

 

05.01.2016 Aktuality

Pozvánka na besedu „Kam až paměť sahá ...“

Pozvánka na besedu „Kam až paměť sahá ...“

Kronikářka obce a Spolek přátel obce Liblice pořádají setkání pamětníků a povídání o starých časech aneb „Kam až paměť sahá ...“, které proběhne v sobotu 23. ledna 2016 od 15: 00 do 18: 00 hodin ve Střední odborné škole.

 

 

05.01.2016 Aktuality
Copyright © Město Český Brod, 2005-2019 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist