Zdravý Brod
Město Český Brod

MA21

Strategické plánování

Město Český Brod zahájilo strategické řízení rozvoje města v roce 2006. V průběhu roku 2007 byl za účasti široké veřejnosti a s pomocí nezávislé konzultantky pro strategické plánování zpracován Strategický plán města Český Brod do roku 2022, stratplakt1211.pdf 701 kB který byl schválen zastupitelstvem města v prosinci 2007.
V roce 2011 byla v rámci projektu „Zvýšení kvality a efektivity MÚ Český Brod“ provedena aktualizace strategického plánu. V nové podobě byl strategický plán schválen zastupitelstvem města v březnu 2012.
Strategický plán je základním koncepčním dokumentem města. Vytyčuje hlavní dlouhodobé směry rozvoje města s cílem zvyšování kvality života a životního prostředí ve městě a jeho okolí.

FÓRUM MĚSTA 2017

Fórum města je veřejné setkání pro občany, které se konalo v pozdních odpoledních hodinách v pondělí 4. září 2017 v ZŠ Žitomířská. Zápis zde Zapis_forum_2017.pdf 216 kB

Hlavní dokumenty zdravého města

Usnesení Zastupitelstva města Český Brod ze dne 5.11.2014 Usneseni_zastupitelstvo_141105.pdf 198 kB- ustanovení politika zdravého města a MA21

Usnesení Zastupitelstva města Český Brod ze dne 14.9.2016 Usneseni_zastupitelstvo_160914.pdf 194 kB- ustanovení politika zdravého města a MA21

Usnesení Zastupitelstva města Český Brod ze dne 1.4.2015 Usneseni_zatupitelstvo_150401.pdf 187 kB - ustanovení koordinátorky zdravého města a MA21

Usnesení Rady města Český Brod ze dne 16.12.2015 usneseniRM_161215.pdf - zřízení komise

Členové komise zdravého města, udržitelného rozvoje a MA21:
  • Bc. Jakub Nekolný - předseda, zodpovědný, politik, starosta města Český Brod
  • Petra Ištvániková - místopředsedkyně, koordinátorka MA21, veřejný sektor
  • Irena Vomáčková - veřejný sektor
  • Renata Neufusová - neziskový sektor, LECCOS, z.s., 
  • Petr Fořt - podnikatelský sektor, Ameba Production spol. s r.o. 


 

Jak dopadl názorový průzkum 2016?

Jak dopadl názorový průzkum 2016?

Názorový průzkum jsme realizovali již počtvrté a to za asistence Agora CE, o.p.s. Jeho smyslem bylo dát našim občanům možnost vyjádřit se k „věcem veřejným“, poskytnout jim prostor pro jejich názory, připomínky či podněty.  Zjistit směr, kterým se má Český Brod ubírat. Obsáhlou Závěrečnou zprávu názorového průzkumu včetně grafů, statistických dat a komentářů Cesky_Brod_2016_zaverecna_zprava Cesky_Brod_2016_zaverecna_zprava.pdf 1920 kB. Příloha zprávy. Cesky_Brod_2016_zaverecna_zprava_priloha_II_otevrene_otazky.pdf 568 kB V tištěné podobě je k dispozici v kanceláři starosty.  Děkujeme všem, kteří se zapojili do dotazníkové šetření . 

Co se Vám ve městě líbí a co ne? Co byste změnili?

Co se Vám ve městě líbí a co ne? Co byste změnili?

Naše město za poslední dva roky dostálo mnohých změn. Vybudovali jsme například dvě záchytná parkoviště, sběrný dvůr v Liblicích, opravili kino Svět (dnes KD Svět),  zrekonstruovali jsme ulice V Chobotě a Jatecká….. Jakým směrem má jít město nyní?  Pomozte nám hledat optimální cestu a vyjádřete svou míru spokojenosti s různými oblastmi života ve městě pomocí našeho dotazníků. Jeho vyplnění by Vám mělo zabrat maximálně 15 minut. Dotazník online najdete zde.

Co přineslo Fórum města 2016 a veřejná anketa?

Co přineslo Fórum města 2016 a veřejná anketa?

23. května 2016 proběhlo v Domově Anna – sociální služby pro seniory, Žitomířská 323, Český Brod každoroční Fórum zdravého města Český Brod. Letos bylo setkání zařazeno kromě agendy Zdravých měst a MA21 i do nového projektu Učíme se udržitelnému rozvoji, podpořeného ze Státního fondu životního prostředí ČR.

Fórum města 2016

Fórum města je veřejné setkání pro občany, které se konalo v pozdních odpoledních hodinách ve středu 25. května 2016 v Domově pro seniory -  Anna. Zápis zde. Zapis_forum_2016.pdf 545 kB 

Copyright © Město Český Brod, 2005-2018 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist