Český BrodOficiální stránky města

Královský Brod 2018

Odbory - Odbor stavební a územního plánování

4. aktualizace ÚAP ORP Český Brod 2016

Textová část
Podklady pro rozbor udrzitelneho rozvoje Podklady_pro_rozbor_udrzitelneho_rozvoje_2016.pdf 3568 kB
Rozbory udržitelného rozvoje Rozbory_udrzitelneho_rozvoje_2016.pdf 1727 kB
Vyváženost územních jednotek Vyvazenost_uzemnich_jednotek_2016.pdf 223 kB
Grafická část
Problemový výkres problemovy_vykres_2016.pdf 3215 kB
Výkres hodnot vykres_hodnot_2016.pdf 6342 kB
Výkres limitů - ostatní vykres_limitu_ostatni_2016.pdf 7008 kB
Výkres limitů - technické vykres_limitu_technicke_2016.pdf 5099 kB
Výkres záměru vykres_zameru_2016.pdf 3863 kB 
Technická infrastruktura
Elektrické stanice elektricke_stanice_2016.pdf 1437 kB
Elektronické komunikační zarízení elektronicke_komunikacni_zarizeni_2016.pdf 725 kB
Komunikační_vedení komunikacni_vedeni_2016.pdf 1015 kB
Nadzemní a podzemní vedení el. soustavy nadzemni_a_podzemni_vedeni_el_soustavy_2016.pdf 2577 kB
Produktovod produktovod_2016.pdf 725 kB
Ropovod ropovod_2016.pdf 727 kB
Síť kanalizačních stok sit_kanalizacnich_stok_2016.pdf 2230 kB
Technologický objekt čistení odpadnich vod technologicky_objekt_cisteni_odpadnich_vod_2016.pdf 1471 kB
Technologický objekt zásobování plynem technologicky_objekt_zasobovani_plynem_2016.pdf 1453 kB
Technologický objekt zásobování vodou technologicky_objekt_zasobovani_vodou_2016.pdf 1450 kB 
Vedení plynovodu vedeni_plynovodu_2016.pdf 1535 kB 
Vodovodní siť vodovodni_sit_2016.pdf 2241 kB

4. aktualizace ÚAP ORP Český Brod 2016

Textová část
Podklady pro rozbor udrzitelneho rozvoje Podklady_pro_rozbor_udrzitelneho_rozvoje_2016.pdf 3568 kB
Rozbory udržitelného rozvoje Rozbory_udrzitelneho_rozvoje_2016.pdf 1727 kB
Vyváženost územních jednotek Vyvazenost_uzemnich_jednotek_2016.pdf 223 kB
Grafická část
Problemový výkres problemovy_vykres_2016.pdf 3215 kB
Výkres hodnot vykres_hodnot_2016.pdf 6342 kB
Výkres limitů - ostatní vykres_limitu_ostatni_2016.pdf 7008 kB
Výkres limitů - technické vykres_limitu_technicke_2016.pdf 5099 kB
Výkres záměru vykres_zameru_2016.pdf 3863 kB 
Technická infrastruktura
Elektrické stanice elektricke_stanice_2016.pdf 1437 kB
Elektronické komunikační zarízení elektronicke_komunikacni_zarizeni_2016.pdf 725 kB
Komunikační_vedení komunikacni_vedeni_2016.pdf 1015 kB
Nadzemní a podzemní vedení el. soustavy nadzemni_a_podzemni_vedeni_el_soustavy_2016.pdf 2577 kB
Produktovod produktovod_2016.pdf 725 kB
Ropovod ropovod_2016.pdf 727 kB
Síť kanalizačních stok sit_kanalizacnich_stok_2016.pdf 2230 kB
Technologický objekt čistení odpadnich vod technologicky_objekt_cisteni_odpadnich_vod_2016.pdf 1471 kB
Technologický objekt zásobování plynem technologicky_objekt_zasobovani_plynem_2016.pdf 1453 kB
Technologický objekt zásobování vodou technologicky_objekt_zasobovani_vodou_2016.pdf 1450 kB 
Vedení plynovodu vedeni_plynovodu_2016.pdf 1535 kB 
Vodovodní siť vodovodni_sit_2016.pdf 2241 kB

Schválený územní plán

Textová část návrhu územního plánu 
Textová část extcastup_20_12_2016.pdf 3428 kB
Tabulka záborů ZPF a PUPFL ZPF_20_12_2016.pdf 144 kB
Grafická část návrhu územního plánu
Výkres základního členění vykzaklcl_20_12_2016.pdf 3537 kB  
Hlavní výkres hlvykres_20_12_2016.pdf 4155 kB  
Výkres veřejně prospěšných staveb vykverprosst_20_12_2016.pdf 3523 kB  
Výkres dopravy doprava_20_12_2016.pdf 4023 kB  
Vykres dopravy - pěší a cyklo doprava_pesi_a_cyklo_20_12_2016.pdf 4096 kB  

Výkres TI - zásobování vodou zasobovani_vodou_20_12_2016.pdf 3330 kB

 

Výkres TI - kanalizace kanalizace_20_12_2016.pdf 3650 kB

 

Výkres TI - zásobování plynem zasobovani_plynem_20_12_2016.pdf 3626 kB

 

Výkres TI - zásobování elektrickou energií zasobovani_elektrickou_energii_20_12_2016.pdf 3369 kB

 
Výkres TI - telekomunikace telekomunikace_20_12_2016.pdf 3223 kB  
Výkres životního prostředí zivotni_prostredi_20_12_2016.pdf 3666 kB  
Koordinační výkres koordvykres_20_12_2016.pdf 8011 kB  
Výkres širších vztahů vyksirvztah_20_12_2016.pdf 3108 kB  
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu predpoklad_zaboru_pudniho_fondu_20_12_2016.pdf 4716 kB  
Základní urbanistická koncepce urbanisticka_koncepce_20_12_2016.pdf 3773 kB  
Hlavní výkres nad ortofotomapou hlvykres_nad_orto_20_12_2016.pdf 4047 kB  
Schema základní dopravní sítě - současný stav schema_zakl_dopr_site_20_12_2016.pdf 7347 kB  
Schema koncepce TI 1_20000 schema_koncepce_20_12_2016.pdf 1834 kB  
Archeologická a památková ochrana archeologove_a_pamatkari_20_12_2016.pdf 3997 kB  
 Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území
Textová část vvurudod150716.pdf 680 kB
Schéma základní dopravní sítě - současný stav schemzakdoprsit150716.pdf 7348 kB
Schéma základní dopravní sítě - návrh schemzakdopsitnavrh150716.pdf 7399 kB

Schéma základní dopravní sítě - návrh upravený schemzakdopsitnavrhup150716.pdf 7431 kB

 

 

Návrh 4. aktualizace ÚAP ORP Český Brod 2016

Textová část
 Podklady pro rozbor udrzitelneho rozvoje Podklady_pro_rozbor_udrzitelneho_rozvoje_navrh_2016.pdf 3567 kB
 Rozbory udržitelného rozvoje Rozbory_udrzitelneho_rozvoje_navrh_2016.pdf 1723 kB
Grafická část
Problemový výkres problemovy_vykres_navrh_2016.pdf 3191 kB
Výkres hodnot vykres_hodnot_navrh_2016.pdf 6399 kB
Výkres limitů - ostatní vykres_limitu_ostatni_navrh_2016.pdf 7055 kB
Výkres limitů - technické vykres_limitu_technicke_navrh_2016.pdf 5110 kB
Výkres záměru vykres_zameru_navrh_2016.pdf 3781 kB 
Technická infrastruktura
Elektrické stanice elektricke_stanice_2016_navrh.pdf 1436 kB
Elektronické komunikační zarízení elektronicke_komunikacni_zarizeni_2016_navrh.pdf 724 kB
Komunikační_vedení komunikacni_vedeni_2016_navrh.pdf 1015 kB
Nadzemní a podzemní vedení el. soustavy nadzemni_a_podzemni_vedeni_el_soustavy_2016_navrh.pdf 1859 kB
Produktovod produktovod_2016_navrh.pdf 725 kB
Ropovod ropovod_2016_navrh.pdf 727 kB
Síť kanalizačních stok sit_kanalizacnich_stok_2016_navrh.pdf 1513 kB
Technologický objekt čistení odpadnich vod technologicky_objekt_cisteni_odpadnich_vod_2016_navrh.pdf 1470 kB
Technologický objekt zásobování plynem technologicky_objekt_zasobovani_plynem_2016_navrh.pdf 1452 kB
Technologický objekt zásobování vodou technologicky_objekt_zasobovani_vodou_2016_navrh.pdf 1449 kB 
Vedení plynovodu vedeni_plynovodu_2016_navrh.pdf 1534 kB 
Vodovodní siť vodovodni_sit_2016_navrh.pdf 2229 kB

Návrh územního plánu po zapracování námitek 07/2016

Textová část návrhu územního plánu 
Textová část extcastup_15_07_2016.pdf 3050 kB
Tabulka záborů ZPF a PUPFL ZPF_15_07_2016.pdf 209 kB
Grafická část návrhu územního plánu
 Výkres základního členění vykzaklcl_15_07_2016.pdf 9729 kB  
 Hlavní výkres hlvykres_15_07_2016.pdf 9812 kB  
 Hlavní výkres po rozhodnutí o námitkách hlvykresponam_15_07_2016.pdf 9609 kB  
 Výkres veřejně prospěšných staveb vykverprosst_15_07_2016.pdf 9742 kB  
 Koordinační výkres koordvykres_15_07_2016.pdf 9647 kB  

 Výkres širších vztahů vyksirvztah_15_07_2016.pdf 9302 kB

 

 Výkres dopravy doprava_15_07_2016.pdf 9455 kB

 

 Výkres dopravy - pěší a cyklo doprava_pesi_a_cyklo_15_07_2016.pdf 9198 kB

 

 Výkres TI - zásobování vodou zasobovani_vodou_15_07_2016.pdf 9678 kB

 
 Výkres TI - zásobování plynem zasobovani_plynem_15_07_2016.pdf 9624 kB  
 Výkres TI - zásobování elektrickou energií zasobovani_elektrickou_energii_15_07_2016.pdf 9987 kB  
 Výkres TI - telekomunikace telekomunikace_15_07_2016.pdf 9655 kB  
 Výkres TI - kanalizace kanalizace_15_07_2016.pdf 9726 kB  
 Výkres životního prostředí zivotni_prostredi_15_07_2016.pdf 9786 kB  
 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu predpoklad_zaboru_pudniho_fondu_15_07_2016.pdf 9003 kB  
 Základní urbanistická koncepce urbanisticka_koncepce_15_07_2016.pdf 9703 kB  
 Schema koncepce TI 1_20000 schema_koncepce_15_07_2016.pdf 9385 kB  
 Archeologická a památková ochrana archeologove_a_pamatkari_15_07_2016.pdf 9806 kB  
 Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území
Textová část vvurudod150716.pdf 680 kB
Schéma základní dopravní sítě - současný stav schemzakdoprsit150716.pdf 7348 kB
Schéma základní dopravní sítě - návrh schemzakdopsitnavrh150716.pdf 7399 kB

Schéma základní dopravní sítě - návrh upravený schemzakdopsitnavrhup150716.pdf 7431 kB

Kompletní DVD s druhým návrhem po zapracování připomínek ke stažení 

 

3. aktualizace ÚAP ORP Český Brod 2014

Textová část
Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje rozudroz2014.pdf 3356 kB
Rozbor udržitelného rozvoje podudroz2014.pdf 804 kB
Grafická část
Problémový výkres 2014 probvyk2014.pdf 3294 kB
Výkres hodnot vykhod2014.pdf 6469 kB
Výkres limitů - dopravní a tech. inf. 2014 vyklimdopatech2014.pdf 4979 kB
Výkres limitů - ostatní vyklimost2014.pdf 7061 kB
Výkres záměrů 2014 vykzam2014.pdf 3836 kB
Technická infrastruktura
Elektrická stanice a072.pdf 1499 kB
Elektronické komunikační zařízení včetně OP a081.pdf 755 kB
Komunikační vedení včetně OP a082.pdf 1113 kB
Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně OP a073.pdf 1541 kB
Produktovod včetně OP a078.pdf 755 kB
Ropovod včetně OP a077.pdf 756 kB
Síť knalizačních stok včetně OP a070.pdf 1566 kB
Tech. objekt odvádění a čištění odpadních vod včetně OP a069.pdf 1527 kB
Tech. objekt zásobován plynem včetně OP a BP a074.pdf 1497 kB
Technologický objekt zásobování vodou včetně ochranného pásma a067.pdf 1509 kB
Vedení plynovodu včetně OP a BP a075.pdf 1601 kB
Vodovodní šíť včetně ochranného pásma a068.pdf 2316 kB

Návrh územního plánu k veřejnému projednání.

Textová část návrhu územního plánu 
Textová část extcastup_ 27_08_2014.pdf 2128 kB
Tabulka záborů ZPF a PUPFL zpf_ 27_08_2014.pdf 89 kB
Grafická část návrhu územního plánu
 Výkres základního členění vykzaklcl_ 27_08_2014.pdf 9456 kB  
 Hlavní výkres hlvykres_ 27_08_2014.pdf 10669 kB  
 Výkres veřejně prospěšných staveb vykverprosst_ 27_08_2014.pdf 6946 kB  
 Koordinační výkres koordvykres_ 27_08_2014.pdf 10488 kB  

 Výkres širších vztahů vyksirvztah_ 27_08_2014.pdf 9138 kB

 

 Výkres dopravy doprava.pdf 9124 kB

 

 Výkres dopravy - pěší a cyklo doprava_pesi_a_cyklo.pdf 6614 kB

 

 Výkres TI - zásobování vodou zasobovani_vodou.pdf 5611 kB

 
 Výkres TI - zásobování plynem zasobovani_plynem.pdf 8333 kB  
 Výkres TI - zásobování elektrickou energií zasobovani_elektrickou_energii.pdf 7319 kB  
 Výkres TI - telekomunikace telekomunikace.pdf 7183 kB  
 Výkres životního prostředí zivotni_prostredi.pdf 9655 kB  
 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu predpoklad_zaboru_pudniho_fondu.pdf 10040 kB  
 Základní urbanistická koncepce urbanisticka_koncepce.pdf 7361 kB  
 Schema základní dopravní sítě - stávající stav doprava_stavajici_stav.pdf 2320 kB  
 Schema základní dopravní sítě - I. návrh ÚP doprava_I._navrh_UP.pdf 2355 kB  
 Schema základní dopravní sítě - II. návrh ÚP ke společnému jednání doprava_pred_spol.pdf 2349 kB  
 Schema základní dopravní sítě - II. návrh ÚP zkoumaná varianta doprava_var_1.pdf 2369 kB  
 Schema základní dopravní sítě - II. návrh ÚP zkoumaná varianta doprava_var_2.pdf 2369 kB  
 Schema základní dopravní sítě - II. návrh ÚP po spol. jednání doprava_po_spol.pdf 7975 kB  
 Schema koncepce TI 1_20000 schema_koncepce.pdf 7066 kB  
 Archeologická a památková ochrana archeologove_a_pamatkari.pdf 7780 kB  
 Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území
Textová část vvurudod110114.pdf 194 kB
Návrh stanoviska k přijatelnosti vlivů ÚP na ŽP navrhstanup.pdf 4927 kB
Schéma základní dopravní sítě - současný stav schemzakdoprsit.pdf 1543 kB
Schéma základní dopravní sítě - návrh schemzakdopsitnavrh2.pdf 681 kB

Kompletní DVD s návrhem ke stažení 

 

Upravený návrh územního plánu města Český Brod

Textová část návrhu územního plánu 
Textová část extcastup.pdf 1991 kB
Tabulka záborů ZPF a PUPFL zpf.pdf 79 kB
Grafická část návrhu územního plánu
 Výkres základního členění vykzaklcl.pdf 9704 kB
 Hlavní výkres hlvykres.pdf 9807 kB
 Výkres veřejně prospěšných staveb vykverprosst.pdf 9604 kB
 Koordinační výkres koordvykres.pdf 9982 kB
 Výkres širších vztahů vyksirvztah.pdf 9761 kB
Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území
Textová část vvurudod110114.pdf 194 kB
Návrh stanoviska k přijatelnosti vlivů ÚP na ŽP navrhstanup.pdf 4927 kB
Schéma základní dopravní sítě - současný stav schemzakdoprsit.pdf 1543 kB
Schéma základní dopravní sítě - návrh schemzakdopsitnavrh.pdf 1555 kB

Kompletní DVD s návrhem ke stažení 

 

Územní plány obcí Středočeského kraje

Územní plány obcí, kde poskytovatelem dat je Středočeský kraj:

https://gis.kr-stredocesky.cz/js/reg_up/

 

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VYKÁŇ - ZMĚNA Č.2

Textová část návrhu územního plánu 

Textová část UP_Vykan-text_02_2017.pdf 143 kB

Grafická část návrhu územního plánu

 Výkres základního členění UP_Vykan-zakladni_02_2017.pdf 3262 kB  
 Hlavní výkres UP_Vykan-hlavni_02_2017.pdf 1708 kB  
 Výkres veřejně prospěšných staveb UP_Vykan-vps_02_2017.pdf 2758 kB  
 Koordinační výkres UP_Vykan-koordinacni_02_2017.pdf 2117 kB  

 Výkres širších vztahů UP_Vykan-sirsivztahy_02_2017.pdf 2573 kB

 

Vyhodnocení důsledků ÚP na ZPF a LPF UP_Vykan-dusledky_02_2017.pdf 2864 kB

 
Copyright © Město Český Brod, 2005-2018 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist